Centrum podpory pre študentstvo so špecifickými potrebami  realizuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a podporu. Je poskytované študentstvu UMB so špeciálnymi potrebami, zamestnanectvu UMB ako aj uchádzačom a uchádzačkám o štúdium na UMB.

Podpora a pomoc pre študentstvo so špecifickými potrebami sa môže týkať nasledovných sociálnych situácií:

 • Asistencia pri požičiavaní kníh v knižnici poverenými zamestnancami
 • Požičiavanie literatúry z knižnice na predĺžený čas
 • Prístup k informáciám týkajúcich sa štúdia bezbariérovým spôsobom
 • Bezbariérová práca v akademickom informačnom systéme
 • Podpora pri nácviku orientácie, samostatného a bezpečného pohybu v priestoroch univerzity
 • Podpora pri zabezpečovaní základnej študijnej literatúry  v prístupnej forme (zrakovo postihnutí študenti)
 • Uskutočňovanie výučby v bezbariérových priestoroch pre imobilné študentstvo ako aj študentstvo s obmedzenou mobilitou
 • Prednostný zápis na vybrané prednášky, semináre, cvičenia a skúšky
 • Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní zo seminárov a cvičení
 • Prednostné ubytovanie v bezbariérových priestoroch študentského domova
 • Využívanie asistenčných technológií podľa druhu a stupňa špecifickej potreby

Ďalšie potrebné informácie (vrátane príloh v podobe žiadostí a vyhlásenia) pre uchádzačov a uchádzačky, študentov a študentky so špecifickými potrebami možno nájsť na tomto linku.

Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami je dostupný na linku

 

Poradenský tím Centra podpory pre študentstvo so špeciálnymi potrebami tvoria:

Patrícia Zólyomiová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.