Pastoračné poradenstvo

Sociálne poradenstvo

Psychologické poradenstvo

Psychologické poradenstvo

Právne poradenstvo

Sociálne poradenstvo

Psychologické poradenstvo

Sociálne poradenstvo

Psychologické poradenstvo

Právne poradenstvo

Psychologické poradenstvo

Sociálne poradenstvo

Špeciálno - pedagogické poradenstvo a podpora

Pastoračné poradenstvo

Psychologické poradenstvo
rozcestnik

Kde nás nájdete

Pre poskytovanie osobného poradenstva sme na UMB zriadili niekoľko poradenských miestností, v ktorých je vytvorený bezpečný a príjemný priestor na poradenské stretnutie. Miestnosti slúžia aj pre poskytovanie skupinového poradenstva a supervízie stretnutia

 
logo