Beata Žitniaková Gurgová
Psychologické poradenstvo

V rámci svojho pedagogického pôsobenia vedie sociálno-psychologické tréningy zamerané na rozvoj sociálnych zručností. Ako lektorka pre vzdelávanie dospelých zrealizovala množstvo školení zameraných na rozvoj komunikačných zručností, stres manažment a time manažment. Absolvovala workshopy zamerané na transakčnú analýzu a expresívne terapie a to tanečno-pohybovú terapiu a muzikoterapiu. Realizovala ročný kurz muzikoterapie a ročný kurz tanečno-pohybovej terapie. Posledné roky je vo výcviku tanečno-pohybovej psychoterapie v Prahe.