Jakub Dzimko
Právne poradenstvo

Vyštudoval Právo na Právnickej fakulte na UMB v Banskej Bystrici, pričom v súčasnosti pôsobí ako interný doktorand na Katedre obchodného a finančného práva Právnickej fakulty na UMB v Banskej Bystrici, pričom sa zameriava najmä na oblasť obchodného a konkurzného práva. Zároveň pôsobí aj vo viacerých samosprávnych orgánov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Voľný čas rád trávi väčšinou s kamarátmi pri káve alebo pri dobrom jedle.