Jana Štefániková
Kariérové poradenstvo

Vyštudovala profesijnú andragogiku a v rámci ďalšieho vzdelávania absolvovala akreditované kurzy kariérového poradenstva a koučingu. Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2016 a venuje sa kariérovému poradenstvu.  Kariéru vníma ako  jednu z nekonečných ciest, ktorá má množstvo zastávok, zákrut, stúpaní, ale aj  výmoľov, ktoré je možné  počas budovania kariéry zažiť.

Jej heslo: „Nikdy sa nevzdávaj“.