Kika
Kariérové poradenstvo

Študujem andragogiku na UMB. Keďže ma štúdium napĺňa, svojmu odboru, úzko súvisiacemu s kariérnym poradenstvom, sa chcem venovať i v budúcnosti. Vo svojom voľnom čase si dobíjam energiu knihami, sebavzdelávaním, cvičením alebo chvíľami s blízkymi či psíkom, ideálne v prírode. Teším sa, kam ma táto stáž posunie nielen profesijne, ale aj bytostne.