Ľubica Saktorová
Právne poradenstvo

JUDr. Ľubica Saktorová PhD., LL.M., M.A. je prodekankou pre medzinárodné vzťahy a rozvoj Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2018 tiež pôsobí ako riaditeľka Ústavu klinického vzdelávania pri PrF UMB.

Po skončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prešla na postgraduálne štúdium práva so zameraním na medzinárodné právo na University of Surrey vo Veľkej Británii. Ako študentka s najlepším prospechom ročníka bola ocenená cenou Oxford University Press Law Prize 2010 – 2011. Počas doktorandského štúdia absolvovala postgraduálne štúdium na Université de Versailles Saint – Quentin en Yvelines vo Francúzsku v odbore Science politique et communication.

V čase mimo pracovných povinností sa venuje aktivitám so svojimi tromi malými deťmi.