Lucia Pašková
Psychologické poradenstvo

V 2. stupni vysokoškolského štúdia vyštudovala psychológiu a pedagogiku, pričom v 3. stupni sa orientuje na pedagogickú psychológiu. Venuje sa problematike zvládania záťaže, výkonovej motivácie a well-beingu človeka. Psychologickému poradenstvu sa začala venovať po absolvovaní špecializačného štúdia školskej psychológie na FF UK V Bratislave. Na PF UMB pôsobí od r. 2002.