Michaela Souček Vaňová
Psychologické poradenstvo

Okrem akademického pôsobenia na Pedagogickej fakulte na UMB v Banskej Bystrici je aktívnou školskou psychologičkou, poradenskou psychologičkou a psychoterapeutkou. Má odborné skúsenosti so psychologickým diagnostikovaním detí a mládeže, vedením poradenského procesu a poskytovaním psychoterapeutickej podpory. Je taktiež certifikovanou Sindelar-trénerkou, lektorkou Kurzu efektívneho rodičovstva a psychoterapeutkou vo výcviku gestalt.

Kde je vôľa, tam je cesta.

Najbližší voľný termín pre poradenstvo mám v januári 2022.