Nicol
Kariérové poradenstvo

Som mladá ambiciózna baba, ktorá sa rozhodla využiť svoj potenciál v profesii psychologičky. Zaujíma ma hlavne pracovná psychológia, sebarozvoj a pozitívna psychológia, čo vnímam ako plus pre prácu kariérnej poradkyne. Medzi moje záujmy patrí sebavzdelávanie, turistika, cestovanie, čítanie a dobrovoľníctvo.