Viktória Šoltésová
Pastoračné poradenstvo

Vyštudovala Teológiu a katechetiku na Pedagogickej fakulte na UMB v Banskej Bystrici. V rámci štúdia na Slovensku a v zahraničí sa zameriavala na oblasť ekumeniky a katechetiky, misijnú prácu v rómskych komunitách na východnom Slovensku. Okrem vysokej školy pracuje, ako členka rôznych asociácií pre misijných pracovníkov a podpore rozvoja prekladov Biblie napr. do rómskeho jazyka.

Vo voľnom čase sa momentálne rada venuje svojej rodine a výletom v prírode.