Vlasta Belková
Špeciálno - pedagogické poradenstvo a podpora
Na Pedagogickej fakulte UMB pôsobí od roku 1995. Vyštudovala učiteľstvo vodbore Jazyk slovenský – jazyk francúzsky na UMB aodbor Špeciálna pedagogika na UK vBratislave. Pracovala ako učiteľka základnej a špeciálnej škole. Okrem pedagogickej činnosti na PF UMB sa ostatných 10 rokov venuje aj práci koordinátorky. Je fakultnou auniverzitnou koordinátorkou pre študentstvo so špecifickými potrebami. Ako koordinátorka sa venuje poradenstvu apodpore študentstva so špecifickými potrebami a problémom utvárania inkluzívneho prostredia na UMB.