Zuzana Heinzová
Psychologické poradenstvo

Vyštudovala psychológiu, ktorej sa aj naďalej venuje, tým že pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Orientuje sa najmä na sociálnu psychológiu, ale aj na zvládanie interpersonálnych konfliktov, mediáciu, základy koučingu a zároveň vedie sociálno – psychologické tréningy a základy tanečnej terapie.

„Nakoniec bude všetko v poriadku. Ak to nie je v poriadku, ešte nie je koniec.“ — John Lennon