Zuzana Osvaldová
Kariérové poradenstvo

Vyštudovala učiteľstvo vyučovacích predmetov pedagogika a hudobná výchova. Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2004. Venuje sa predovšetkým metódam a spôsobom ako aktivizovať žiakov vo vyučovacom procese, tiež animátorskej činnosti, vzdelávaniu animátorov. V rámci ďalšieho vzdelávania okrem iných vzdelávaní absolvovala akreditovaný kurz koučingu.