Zuzka
Kariérové poradenstvo

Ak by som sa mala charakterizovať jedným slovom, bola by to určite zmysluplnosť, ktorá mi je hnacou silou v každodennom živote. Rada spoznávam veci, miesta a ľudí. Možno aj práve preto som začala študovať psychológiu, ktorej by som sa chcela venovať aj v budúcnosti. Svoj voľný čas trávim v prírode a v dobrej spoločnosti, športovaním a tešením sa z každej maličkosti.