Psychologické poradenstvo je zamerané na rozvíjanie zdravého osobnostného rozvoja a udržanie psychického zdravia. Poskytovanie psychologického poradenstva pre študentstvo UMB sa môže týkať týchto situácií:

  • problémy zvládania študijného náporu, náročných životných situáciách, stráženia si svojich hraníc;
  • potreba zvyšovať efektivitu procesu učenia sa;
  • podpora rozvoja svojich silných stránok osobnosti a zručnosti efektívneho fungovania v pracovných (študijných) a konfliktných situáciách s inými;
  • otázky kariérových možností a ťažkostí v rozhodovaní sa;
  • potreba riešiť vlastné osobnostné, emocionálne a vzťahové problémy;
  • zraniteľnosti, aby sa stala ich zdrojom a silou, rozvíjať jasné a realistické ciele, pristupovať k sebe a druhým s rešpektom a dôstojnosťou.

Psychologické poradenstvo garantuje Katedra psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

 

Poradenský tím psychologického poradenstva tvoria:

Psychologické poradenstvo

Psychologické poradenstvo

Psychologické poradenstvo

Psychologické poradenstvo

Psychologické poradenstvo

Psychologické poradenstvo

Psychologické poradenstvo