Eva Sollárová
Psychologické poradenstvo

Pôsobí na Katedre psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zameriava sa na témy líderšipu v edukácii, intervenčné a rozvojové programy, a výcvik humanistických prístupov. Rozvíja prístup zameraný na človeka a vedie tréningy zamerané na osobnostný rozvoj a rozvoj kompetencií rôznych profesných skupín.