V UPPC poskytujeme tieto poradenstvá:

Psychologické poradenstvo

Sociálne poradenstvo

Špeciálno-pedagogické poradenstvo a podpora

Právne poradenstvo

Pastoračné poradenstvo

Kariérové poradenstvo

rozcestnik

Kde nás nájdete

Pre poskytovanie osobného poradenstva sme na UMB zriadili niekoľko poradenských miestností, v ktorých je vytvorený bezpečný a príjemný priestor na poradenské stretnutie. Miestnosti slúžia aj pre poskytovanie skupinového poradenstva a supervízie stretnutia

 
logo