Psychologické poradenstvo

Okrem akademického pôsobenia na Pedagogickej fakulte na UMB v Banskej Bystrici je aktívnou školskou psychologičkou. V rámci ďalšieho vzdelávania absolvovala kurzy zamerané na rozvoj komunikačných zručností, prosociálneho a empatického správania, ako aj aplikácie projektívnych metód a viacerých preventivných a intervenčních programov v školskej praxi v práci školského psychológa, napr. Druhý krok, Zippyho kamaráti, Kamaráti Jabĺčka, Komunikačná bedňa, Rodinná doska, Detská kresba a iných.

Dobro je v každom z nás.