Katarína Kurčíkova
Sociálne poradenstvo

Vo svojej pedagogickej a praktickej činnosti sa zameriava na problematiku globálneho vzdelávania, rozvoja kľúčových kompetencií sociálnych pracovníkov a pracovníčok a arteterapiu. V roku 2017 sa jej podarilo pre Pedagogickú fakultu UMB získať ocenenie Vnímavá škola. Naďalej sprístupňuje témy, ktoré posilňujú kritické myslenie, formujú postoje v porozumení zraniteľných skupín a eliminácie extrémizmu.

Vo svojom voľno čase robím rada to čo je tvorivé a rozvíjajúce.