Lada Kaliská
Psychologické poradenstvo

Vyštudovala psychológiu v kombinácii s anglickým jazykom na Pedagogickej fakulte na UKF v Nitre. Doktorandské štúdium ako aj habilitačné konanie ukončila v odbore poradenská, pedagogická a školská psychológia. V rámci zvyšovania svojich psychologických kompetencií doma i v zahraničí sa zameriava na oblasť prežívania a správania sa jednotlivca s akcentom na aktívne formovanie osobnosti človeka. Klientovi sa snaží pomôcť objaviť cestu sebapoznania, zvládnuť proces adaptácie na rôzne prostredia, zefektívniť proces učenia sa, zvládať záťaž a zvyšovať úroveň kariérového rozhodnutia. Okrem vysokej školy participuje na rôznych aktivitách realizovaných na všetkých typoch škôl a poradenských centier.

Vo voľnom čase miluje prírodu vo všetkých jej podobách a formách, čo sa preklápa do hlbokého záujmu o ekoterapiu.