Patrícia Zólyomiová
Špeciálno - pedagogické poradenstvo a podpora

Na Pedagogickej fakulte UMB pôsobí od roku 2002. Vyštudovala obor učiteľstvo na UMB. Kvalifikáciu si doplnila absolvovaním kvalifikačného štúdia (2014) Špeciálnej pedagogiky, odbor Pedagogika detí psychosociálne narušených a s poruchami správania. Na katedre pedagogiky vykonáva funkciu tajomníčky a koordinátorky rozvrhu a výučby.